de aanmelding

Voor cliënten

Directe toegang ergotherapie (DTE)

U kunt altijd een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft daarvoor niet eerst naar de huisarts. Dat mag wel, maar vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig, tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden. (Let op: Zorgverzekeraar CZ, Ohra, Delta LLoyd hebben in 2013 DTE niet opgenomen in hun contractering Daarnaast is er voor behandeling aan huis bij verzekerden van Menzis/Azivo ook een verwijzing van een arts nodig)

klik hier om naar het contactformulier te gaan

Voor huisartsen en Specialisten

Wilt u uw cliënt verwijzen naar ergotherapie dan is er geen sprake van directe toegankelijkheid en is een officiële verwijzing noodzakelijk. U kunt hiervoor gebruik maken van het  verwijsformulier dat u hier kunt downloaden.

Voor overige behandelaren

Een fysiotherapeut, verpleegkundige, logopedist, oefentherapeut of verloskundige die een cliënt wil aanmelden voor ergotherapie kan gebruik maken van een aanmeldformulier.  Ook hierbij is het wel noodzakelijk dat een arts de verwijzing doet en de daarvoor bestemde zijde van het formulier invult.  U vindt de formulieren hier. Na binnenkomst van het verwijsformulier wordt telefonisch een afspraak gemaakt voor een kennismakingesprek bij de cliënt thuis, op de werkplek of in de praktijk, om samen de problemen te inventariseren en een behandelplan op te stellen . Daarbij wordt ook zoveel mogelijk de omgeving van cliënt betrokken.