Vergoedingen

Basisverzekering

Vanuit de basisverzekering vergoedt iedere zorgverzekeraar 10 uur ergotherapie per kalenderjaar.  Omdat de vergoeding plaatsvindt vanuit de basisverzekering tellen de kosten mee bij  uw eigen risico.

 Wat is verplicht eigen risico?

Uw eerste zorgkosten van een kalenderjaar die de zorgverzekeraar voor u vergoedt vanuit de basisverzekering berekenen zij aan u door. Ze doen dit volgens de regeling verplicht eigen risico. Deze regeling is door de overheid bepaald en geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder.Het verplicht eigen risico bedraagt in 2018 € 385,00. De overheid stelt dit bedrag ieder jaar opnieuw vast. De kosten van de ergotherapie uit de basisverzekering ( 10 uur ) vallen 0nder dit verplicht eigen risico. Het eigen risico heeft nooit betrekking op vergoedingen uit een aanvullende verzekering of zorg die uit de AWBZ bekostigd is.

Aanvullende zorgverzekering

In een aantal aanvullende verzekeringspakketten worden extra uren ergotherapie vergoed. U kunt in  uw polisvoorwaarden na  kijken of u voor extra uren in aanmerking komt.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Met de volgende zorgverzekeraars heeft de praktijk  voor 2019  contracten afgesloten en vindt declaratie rechtstreeks bij de zorgverzekeraar plaats:

Klik op het logo van uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

achmea (waaronder ook Zilveren Kruis, Avero, Aevitae, IAK, OZF, FBTO, Prolife, Interpolis, Ziezo, de Friesland)

menzis(waaronder ook  Hema, anderzorg, PMA)

cz

(waaronder ook OHRA, Delta lloyd)

dsw (Waaronder ook Stad Holland, in Twente)

vgz(Waaronder ook Bewuzt, de goudse, Iza, UMC, Univé, IZZ, Trias, Bewuzt, Aevitae, United Consumers )

(waaronder Zorg en Zekerheid, Salland, Holland zorg, Zorgdirect ,ONVZ, VVAA, PNO)

(waaronder ook Ditzo, de Amersfoortse)

Daarnaast is behandeling ook voor alle andere maatschappijen mogelijk. Bij uw zorgverzekeraar of de ergotherapeut kunt u de wijze van declaratie navragen. Wanneer er geen contractafspraken zijn met de zorgverzekeraar ontvangt de cliënt zelf een factuur. De cliënt kan zelf de gemaakte kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Het tarief dat dan gehanteerd wordt is afgeleid van de tarieven zoals deze door zorgverzekeraars in de contracten worden vastgesteld.

Tarief 2020

  • € 18,15 per kwartier behandeltijd /screening DTE/ advies
  • € 28,50   aan huistoeslag (per huisbezoek)
  • € 90,00 Schriftelijke informatieverstrekking aan derden ( niet verwijzers)

(In het contract met uw eigen zorgverzekeraar kan een ander bedrag zijn afgesproken)