Ergotherapie

Inleiding

Een handicap, chronische ziekte of gewoon het ouder worden kan veel gevolgen hebben voor het alledaagse handelen. Toch wil iedereen de regie houden over zijn eigen leven en blijven meedoen in de maatschappij. Kunnen blijven zorgen voor de kinderen, boodschappen doen, koken, stofzuigen het opnemen van de telefoon of jezelf kunnen aankleden  zijn stuk voor stuk activiteiten die bijdragen aan dat gevoel van zelfstandigheid en eigenwaarde.

Het handelen

Ergotherapie richt zich op het (weer) mogelijk maken van het handelen, zodat de cliënt kan blijven participeren in het dagelijks- en maatschappelijk leven.  Dit wordt bereikt door de mogelijkheden van cliënten in het handelen te benutten en te vergroten dan wel door de omgeving aan te passen en/of te gebruiken.

Ergotherapie richt zich op de dagelijkse activiteiten die mensen uitvoeren op het gebied van:

  • Zelfredzaamheid: Wassen, aan en uitkleden, boodschappen doen, verplaatsen onderhouden van contacten
  • Productiviteit: huishouden werken, studie etc
  • Ontspanning: hobby’s uitvoeren, sporten

De ergotherapeut werkt samen met de cliënt en zijn omgeving aan het zo optimaal mogelijk uitvoeren van een voor hem of haar betekenisvolle activiteit