Ergotherapeuten

Monique Veltman

 Werkervaring

Monique heeft een ruime werkervaring in de volwassenen- en ouderenzorg in de regio Leidschendam Voorburg en omgeving.  In deze regio heeft ze goede contacten met verwijzers, collega behandelaren en gemeenten.

Op 1 April 2009 is ze gestart met een eigen praktijk.  Sinds 2012 werkt ze nauw samen met Irmie Corder van Ergotherapiepraktijk Voorburg.

Kernwaarden

Luisteren  – Meeleven –  Meedenken – Motiveren – Samenwerken

Kennis – Deskundigheid – Leren- Creativiteit

SAMEN zoeken naar oplossingen

 Opleidingen

Monique Veltman- Schiphorst is in 1989 als ergotherapeut afgestudeerd aan de Hogeschool Heerlen ( nu hogeschool Zuyd). In de loop van de jaren heeft zij zich continue bijgeschoold om zo ontwikkelingen op haar vakgebied te blijven volgen en volgens de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen te kunnen handelen

Specialisaties

Naast de zorg ergotherapeutische zorg bij neurologische en orthopedische aandoeningen in het algemeen heeft Monique Veltman zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de behandeling van:

Parkinson

Monique Veltman is sinds 2007 aangesloten bij het ParkinsonNet en heeft in de afgelopen periode veel deskundigheid opgebouwd op het gebied van de ergotherapeutische behandeling bij Parkinson. Jaarlijks neemt zij deel aan diverse bijeenkomsten in het regionale netwerk en bezoekt zij het jaarlijkse parkinson congres. Er is nauwe samenwerking met de parkinson-verpleegkundigen/neurologen, fysiotherapeuten , logopedisten en andere disciplines in het netwerk. Naast aandacht voor de cliënt wordt ook de mantelzorger actief betrokken  bij de behandeling. De richtlijn ergotherapie bij Parkinson wordt gevolgd.

Chronische pijn

In de praktijk worden veel cliënten gezien die, al dan niet na een ongeval, problemen ondervinden in hun dagelijks handelen door pijn en vermoeidheid. Ergotherapie richt zich hierbij op het hervinden van een balans in belasting en belastbaarheid en op ergonomische wijze uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Vaak wordt bij de behandeling de activiteitenweger als hulpmiddel/methodiek ingezet. Er is nauwe samenwerking met revalidatieartsen en fysiotherapeuten.

Eveline Span

 Opleiding en werkervaring 

Eveline heeft haar opleiding tot ergotherapeut in Rotterdam afgerond in 2009. In de jaren hierna heeft zij ruime werkervaring opgedaan in de ouderenzorg. Zij is begonnen in het verpleeghuis op de somatische en psychogeriatrische afdeling. Waarna het een combinatie werd met de eerste lijn.

De laatste jaren is zij voornamelijk actief geweest op de CVA revalidatie, orthopedie, trauma en kort durende revalidatie.

Eveline heeft verschillende bijscholingen gevolgd om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen haar vakgebied.