De behandeling

Screening DTE

Wanneer u zonder verwijzing  bij de ergotherapeut komt, is de ergotherapeut verplicht om te beoordelen of de cliënt voor directe toegang ergotherapie (DTE) in aanmerking komt. De ergotherapeut mag niet iedereen zonder verwijzing behandelen.

De DTE wordt alleen toegepast wanneer er geen rode vlaggen  bij de cliënt zijn en de ergotherapeut bekwaam is in het behandelen van de benoemde klachten. (rode vlaggen zijn waarschuwingssignalen of risicofactoren voor ernstige onderliggende problematiek) Bij rode vlaggen wordt de cliënt aangeraden eerst bij u als huisarts langs te gaan. Na beoordeling van huisarts kan cliënt alsnog naar de ergotherapie worden verwezen. Wanneer de ergotherapeut niet bekwaam is in de te behandelen klachten zal zij de client doorverwijzen naar een daartoe bekwame collega ( denk hierbij bijv. aan een vraag m.b.t. tot een kind waarbij wordt door verwezen naar een gespecialiseerde kinder-ergotherapeut)

De ergotherapeut stuurt een verslag van de DTE screening naar de huisarts, dit is onderdeel van de DTE regeling. Wanneer de cliënt dit niet wilt is het helaas niet mogelijk gebruik te maken van DTE.

Deze procedure dient ter bescherming van client én therapeut.

De Behandeling

behandeling kan bestaan uit :

– Ergotherapeutische probleemanalyse en diagnostiek

– Training en advisering

  • opnieuw aanleren van handelingen bijvoorbeeld wassen en aankleden
  • ander aanleren van handelen bijvoorbeeld zittend koken
  • omleren gaan met hulpmiddelen bijvoorbeeld scootmobieltraining of  het uit bed komen met behulp van de pakpaal
  • adviseren van client bijvoorbeeld bij reuma leefregels om  gewrichten te ontzien. leren omgaan met pijn en vinden van balans tussen belasting en belastbaarheid
  • adviseren van (mantel) zorg, hoe het beste begeleiding kan worden gegeven bij bijvoorbeeld transfers of het aankleden ( bij dementie)
  • bemiddeling tussen client en instanties bij het adviseren en aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen.

Afronding en evaluatie

Iedere behandeling wordt afgesloten met een evaluatiegesprek, waarin de behandeling en de resultaten worden besproken. De verwijzer krijgt een schriftelijk verslag van de behandeling met daarbij eventueel een advies voor verdere acties , .De cliënt ontvangt indien gewenst hiervan een kopie en ontvangt tevens een uitnodiging om deel te nemen cliënttevredenheidsonderzoek (“cliënten ervaren ergotherapie”) met het verzoek de vragenlijst in te vullen Hierbij kan gebruikgemaakt worden van een  digitale of papieren versie. De hieruit voortkomende resultaten worden verwerkt en zijn uitgangspunt voor het verder verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening.

Declaratie van de behandelingen vindt volgens contractafspraken met de zorgverzekeraars plaats.